Tandvården i Skandinavien är mycket god. Men det skiljer sig en hel del mellan länderna när det kommer till bidragsdelen. Vi tittar på Sveriges, Danmarks och Norges bidrag.

I Sverige har vi nyligen höjt åldern ända upp till 23 år nu och vuxna har ett årligt bidrag att nyttja. I Danmark får man bidrag för grundläggande tandvård, de vill säga att den inte är helt gratis. I Norge har det varit en tradition länge att den vuxna befolkningen ska klara tandvårdskostnaden, men de har nu även infört att de som har medfödda omständigheter som gör att man behöver särskilda behov av tandvård ska få bidrag även i vuxen ålder.

Trots de olika bidragen vi har i Skandinavien så är vår tandhälsa ungefär densamma i varje land. Ändå har vi inte kommit mycket längre för att ge befolkningen billigare tandvård. Men vi är ett av de få länderna i världen som har en sådan billig tandvård. I många länder världen över får inte ens barn gratis tandvård, och bidrag för vuxna är det inte tal om.

Vi har även en intressant historia i de skandinaviska länderna om utvecklingen kring tandvården och det skiljer sig såklart mellan länderna även om man kan tro att vi alla är samma i Skandinavien.

Se till att läsa lite om vår tandvårdshistoria via tidningar såsom vetenskap och klinik eller dokumentärer om du är intresserad av vår tandvårds historia. Du kommer säkert bli överraskad över att vår tandvård faktiskt utvecklades relativt sent och inte alls var en självklarhet för 100 år sedan.