Tanden består av en rot, pulpa och krona. Den del av tanden du ser är tandens krona.  

Tandkronans yttersta lager består av kroppens hårdaste vävnad, emaljen.  Det som finns under emaljen är tandbenet, dentinet. Dentinet är mer elastiskt och samarbetar på så sätt väl med emaljen. Dentinet är en levande vävnad och tandens största beståndsdel. 

Nästa nivå är tandens pulpa. Det är den mjuka vävnad som är placerad i tandens mitt. Pulpan består av nervvävnad, bindvävnad och blodkärl.  

Dolt i tandköttet återfinns tandroten. Roten är uppbyggd av dentin, nerver och blodkärl. Tandens rot skyddas av en mineraliserad vävnad, rotcement. Tandroten har som uppgift att fästa tanden i käkbenet och se till blodtillförseln.  

Vuxna har 28 tänder och 4 visdomständer. Tänderna delas in i olika grupper: Incisiver, caniner, premolarerna och visdomständerna.