Det är ingen hemlighet att munhälsan är någonting som påverkar på det psykiska och det fysiska måendet. Rent psykiskt så kan tandproblem orsaka en mängd olika besvär. Smärtan i sig kan vara oerhört jobbig och frustrerande och ifall det inte behandlas så kan det leda till bland annat depression. Om man ser till det fysiska så har det, självklart, en stor inverkan på tandhälsan men det påverkar även kroppen i övrigt. Smärta, och framför allt tandvärk, kan göra att man känner sig orkeslös, man kan inte låta bli att tänka på det och det bidrar till att känsligheten för andra skador blir mer påtaglig. Man kan enkelt se ett stort samband mellan tandhälsa och det psykosomatiska måendet.

Tandvård i tidig ålder

I bland annat Sverige så är tandhälsan en viktig punkt och redan från tidig ålder brukar små barn få besöka en Tandläkare som kollar på statusen på tänderna och även ger föräldrarna olika tips och råd om hur man bäst tar hand om barns tänder.

Man vet att det finns ett samband mellan hur mjölktänderna sköts och hur starka och bra visdomständer man får så därför är det ett bra initiativ av svensk tandvård att tidigt fånga upp barnen och uppmärksamma föräldrar på vikten av en god tandskötsel hos deras barn.

Tandvård ska vara en rättighet

Tyvärr är tandvård fortfarande någonting som många drar sig för att uppsöka på grund av den höga kostnaden som det kan medföra. Detta har uppmärksammats och för att möjliggöra en god tandhälsa för alla så har många landsting, och även privata företag, börjat att erbjuda en sorts tandförsäkring. Man betalar en viss summa varje månad som är baserad på tändernas status vid tecknandet eller förlängningen av avtalet. Detta lockar väldigt många eftersom det är lättare att betala en lägre summa varje månad än att ta en stor engångskostnad, och det gör tandvård till mer av en rättighet än ett privilegium.