Oavsett var man befinner sig i världen går det att få tandvård – bara man själv betalar för kalaset. Befinner man sig i ett europeiskt land går det oftast att ta del av det socialförsäkringssystem som gäller i det aktuella landet, och på så vis håller man nere kostnaderna.

Ett globalt hälsoproblem

Man beräknar att cirka 40 % av världens befolkning har någon form av karies som kräver behandling. Den snabbt ökande folkmängden är en av orsakerna, vilket inte är svårt att förstå eftersom vi förväntas vara drygt 10 miljarder människor på jorden år 2050.

Det är inte alla länder som har så väl strukturerad och fungerande Tandvård som vi har i de skandinaviska länderna. Detta är ett växande globalt hälsoproblem, och alla måste hjälpas åt och bidra till förbättring.

Det görs en hel del redan. Under 2016 startade man ett nordiskt initiativ för att förbättra tandhälsan här i Norden. Målet är högt satt: alla barn som föds under 2026 eller senare ska kunna gå igenom livet utan att behöva en enda tandfyllning. Detta gäller inte enbart barn i de nordiska länderna, utan hela världens barn!

Nordiska experter leder vägen

Skandinavien har legat i framkant vad gäller såväl förebyggande arbete som nya behandlingsmetoder och forskning inom tandvården i många år. Det finns ett väl fungerande utbildningsprogram för alla som vill utbilda sig till tandläkare, tandsköterska och/eller tandhygienist. Vi har dessutom arbetat mer systematiskt vad gäller tandhälsa än många andra länder i Europa och övriga världen, men självklart finns det saker även vi kan lära. Därmed välkomnas samarbetet extra mycket.

I en artikel i “Journal of Dental Research” redogör man för över 1600 forskningsartiklar som visar på stora skillnader i tandvården mellan olika länder. I resultaten framgår tydligt att det ökade tandvårdsbehovet ökar i takt med att vi blir allt fler människor på jorden. Det största problemen finns numer hos unga vuxna och äldre, enligt artikeln (Journal of Dental Research nr 5, 2015).