Här kan du läsa om den skandinaviska tandvården och hur den utvecklats historiskt. Hur skiljer sig tandvården åt mellan de olika länderna i skandinavien idag går vi också in på.