Det är viktigt att besöka tandläkaren regelbundet. Det är många som kanske inte gör det efter att man exempelvis måste betala för besöket, men det är värt att lägga kostnaden för de regelbundna besöken du bör gå. Det är bra att gå en gång per halvår. Då får du reda på i tid om du har något fel på dina tänder förhoppningsvis innan skadan blir för stor, och dyr.

Inför besöket

Det är många som har tandläkarskräck. Så det du kan göra inför ditt besök är att kolla om någon vill följa med dig. Det kan räcka att ha någon som väntar på dig i väntrummet och inte in till själva tandläkaren. Du kan också förklara när du bokar din tid att du har tandläkarskräck så att du kan få bra råd och tips. Ingen ska behöva avboka sitt tandläkarbesök på grund av oro.

Besöket

Om du gör ett vanligt rutinbesök så kollar man efter hål, tandsten och andra skador. Det tas oftast även röntgenbilder på tänderna för att se om det finns hål eller om en rot exempelvis är sönder.

Ibland kan man fixa problemet direkt men du får oftast en ny tid om det är några skador som måste åtgärdas.

Att tänka på

Det är alltid bra att du rådfrågar med din tandläkare om hur ofta du bör göra kontroller. Du kanske alltid har tandsten, från exempelvis rökning, vilket kan göra att du får hål i tänderna om det inte tas bort. Då kanske du behöver gå lite oftare. Har du löständer eller tandprotes är det också viktigt att du ser till att de är korrekta och fungerar. Rådfråga din tandläkare om du är tveksam över skötseln av dem.

Det är också viktigt att tänka på att upprätthålla tandskötseln. Det kommer inte hjälpa dig att enbart vara noga med tandborstningen veckan före ditt tandläkarbesök.