I Sverige har vi något som kallas för fritt vårdval. Det betyder att du får välja vilken tandvårdsaktör du vill gå till.  Du får byta tandläkare när du vill,