Fritt vårdval

I Sverige har vi något som kallas för fritt vårdval. Det betyder att du får välja vilken tandvårdsaktör du vill gå till.  Du får byta tandläkare när du vill, om du flyttar, är missnöjd eller hittar någon med ett pris som tilltalar dig. Det är fritt fram att gå till den statliga tandvården eller till privata aktörer. Det ger dig som patient en stor frihet men också ett ansvar att ta reda på relevant information om din tandläkare innan du bestämmer dig.  

Svenskt kvalitetsindex gjorde under 2019 en undersökning på kvaliteten mellan Folktandvården och den privata tandvården. Folktandvården har ett nöjdkundindex på 72,5 medan den privata tandvården har ett index på 84,1.